KVKK Politikası

TUR MOTORLU ARAÇLAR İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, TURMOT GRUP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ OTOPOP OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Politika Yürürlük Tarihi ../../….

İşbu belge TUR MOTORLU ARAÇLAR İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, TURMOT GRUP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, OTOPOP OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.

İçindekiler
BÖLÜM 1: GİRİŞ....................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1.1. GİRİŞ..........................................................................................................................................5 
1.2. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI...................................................................................5
1.3. MEVZUATIN UYGULANMASI..............................................................................................6
BÖLÜM 2: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR ....................................6
2.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER.................................................6
2.1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması ...................................................................6
2.1.2 Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması....................................................................................6
2.1.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi .......................................................................6
2.1.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma...........................................................7
2.1.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme 6 .........................................................................................................................7
2.2 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI........................................................................7
2.2.1 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları............................................................................................7
BÖLÜM 3: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI............................................................................9
3.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ .......................................................................................9
3.1.1. Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Tedbirler .................................9
3.1.2. Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Tedbirler................................................10
3.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması Konusunda Alınan Tedbirler ................10
3.2. DENETİM ...............................................................................................................................11
3.2.1. Kişisel Verilerin Korunmasında Alınacak Tedbirlerin Denetimi .........................................11
3.2.2.İş Birimlerinin Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasının Denetimi ............................................................................................................................................... 1 0
3.3. GİZLİLİK .................................................................................................................................................. 10
3.4. KİŞİSEL VERİLERİN YETKİSİZ İFŞASI ....................................................................................................... 10
BÖLÜM 4: ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ORGANİZASYONEL TEDBİRLER 11
BÖLÜM 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI ..... 13
BÖLÜM 6: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, SAKLAMA SÜRELERİ ve VERİ ENVANTERİ ................... 14
 6. 1.ŞİRKETİMİZİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ........................................................................................................ 14
 6.2.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, SAKLAMA SÜRELERİ VE VERİ ENVANTERİ ................................ 15
6.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi .......................................................................... 15
6.2.2. Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri .................................................................................... 15
a) Hizmet Olarak Uygulama Türü Bulut Çözümleri(Office 365,Salesforce vs.) ............................... 15
 b)Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler ................................................................................... 15
 c)Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları ................................................................................ 15
 ç)Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler ............................................................................. 15
 d)Veri Tabanları ........................................................................................................................... 15
6.2.3. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri ........................................................................... 15
a) Fiziksel Olarak Yok Etme ........................................................................................................... 15
 b)De-manyetize Etme ................................................................................................................... 16
 c)Kağıt Ortamları .......................................................................................................................... 16 6.2.4. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi ........................................................................... 16
 6.2.4.1. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilme Yöntemleri ......................................................... 16
a) Maskeleme Yöntemi(Masking) ................................................................................................. 16
 b)Veri Karma Yöntemi(Data Shuffling,Permutation) .................................................................... 16
c)Veri Türetme Yöntemi(Data Derivation) ................................................................................... 16
 d)Toplulaştırma Yöntemi(Aggregation) ............................................................................................ 17
 6.2.4.2.Şirketimizin Anonim Hale Getirme Yöntemini Seçme Usulü ............................................. 17
 6.3.SAKLAMA SÜRELERİ ............................................................................................................................ 17
 6.4.KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ ........................................................................................................................... 18
 6.4.1. Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanışı ......................................................................................... 18
BÖLÜM 7: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR 19
 7.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI .................................................................................................. 19
 7.1.1. Kişisel Verilere Erişim Hakkı ............................................................................................... 20
 7.1.2. Kişisel Verilerini Değiştirme veya Sildirme Hakkı................................................................ 20
 7.1.3. Kişisel Verilerin Güncelliğinin Sağlanması ............................................................................... 21
 7.2.VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ ............................................................................... 21
 7.3.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER ......................................... 22
 BÖLÜM 8: ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ .............................................. 22
BÖLÜM 9: ŞİRKET TESİSLERİ İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ ...................................................................................... 24

Whatsapp Telefon